125 - 150 % Fiscaal vriendelijk Doneren

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 125% van de gift aftrekken. Onderne- mingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 150% van de gift aftrekken in de aangifte Vpb!

Uw  belastingadviseur weet er alles van of kijk bij de Belastingdienst.

 

eenmalige gift op 5 jaar periodiek?

Bij een eenmalige gift gelden drempels: een percentage van uw inkomen én een minimumbedrag van de gift van €60.

Bij een periodieke gift verklaart u schriftelijk dat u jaarlijks gedurende 5 jaar een zelfde bedrag gaat doneren. Dan zijn er geen drempels, dus uw volledige gift is aftrekbaar!

Klik hier voor het formulier 'periodieke gift in geld' en stuur dit terug naar Kronenburg Klassiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak uw donatie over op

 IBAN nr. NL33 RABO 0175 8126 40

of gebruik uw credit card of Paypal rekening​

Vul daarna uw gegevens in:

Bedankt voor uw gegevens!