De Start

 

Vanuit het Nijmeegs Mannenkoor bleken creatieve geesten ideeën te hebben over aansprekende optredens van zangers, ensembles, koren en instrumentale groepen, die door aard en inhoud buiten het Nijmeegs Mannenkoor vallen. Vandaar de afsplitsing in een aparte stichting met als doel, zang en instrumentale muziek door (top-) amateurs en professionals bijeen te brengen.

 

Onze filosofie: Het Publiek wil verrast worden door optredens, waarin bijzondere hoogstandjes worden geleverd in performance, zang, dans en (instrumentale) muziek. Bij bijzondere gelegenheden en/of als er wat te vieren valt. 

 

 

KK-Cultureel

KK-Cultureel is het ideeënorgani-satiebureau  van Kronenburg Klassiek. De KK-Coach adviseert cultuurverenigingen over beoogde optredens. Met name hoe zoiets profijtelijk georganiseerd kan worden is vaak een vraagteken en het ontbreekt aan professionele begeleiding. Dat biedt de KK_Coach!

 

Cultuurverenigingen die zich bij KK-Cultureel hebben geregistreerd genieten uiteraard voorrang en tariefkorting. Aanmelden van uw vereniging doet u hier!

 

Culturele ANBI status

Kronenburg Klassiek Cultureel (KKC) is onderdeel van de Stichting Kronenburg Klassiek (KK). Door haar algemeen nut beogende doelstelling is aan KK de "Culturele ANBI" status toegekend door de Belastingdienst. Daarmee is enerzijds het maatschappelijk belang aangetoond en anderzijds zijn donaties aan KK zowel particulier (IB: 125%) als zakelijk (VpB: 150%) ruimhartig aftrekbaar als gift. 

 

U wilt meer weten over de giftenaftrek!